IST to rodzaj służby zdobywający coraz większą popularność. Jest nieodłączną częścią wielkich imprez międzynarodowych, takich jak Jamboree, Roverway czy CEJ, pojawia się również na imprezach ogólnopolskich. W tym roku IST już po raz drugi będzie wspierać organizatorów na Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej!

Współtworząc dane wydarzenie można zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę. Jest to nie tylko możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, ale przede wszystkim kontakt z uczestnikami z całej Polski i wielu krajów Europy, ich sztuką i niezwykłymi talentami oraz niedostępna dla innych okazja do obejrzenia festiwalu „od kuchni” czy współpracy z profesjonalistami.

Rekrutacja do IST daje możliwość wyboru jednego z trzech obszarów, w którym będziecie pracować podczas festiwalu.

Służba organizacyjno-logistyczna
Współpraca z Zastępcą Komendanta Festiwalu ds. organizacyjnych

Członkowie tej grupy dbają o najważniejsze potrzeby uczestników festiwalu. Pomagają grupom i indywidualnym wykonawcom dotrzeć we właściwe miejsce (na warsztaty, koncerty, do miejsca zakwaterowania czy na stołówkę), mają z uczestnikami bezpośredni kontakt, stanowiąc pomost między nimi a Komendą Festiwalu. Rozwiązują bieżące problemy. Dodatkowo uczestniczą w przygotowaniu i zaplecza technicznego festiwalu (urządzeniu sceny, kulis, garderób) oraz pomagają w służbie porządkowej podczas wydarzeń.

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób komunikatywnych, dobrze zorganizowanych, odpowiedzialnych, otwartych na nowe znajomości i uśmiechniętych! Mile widziana znajomość języków obcych.
Wymagania: osoby znające topografię Kielc.

APLIKUJ

Służba kulturalna
Współpraca z Zastępcą Komendanta Festiwalu ds. artystycznych

Członkowie tej grupy współpracują przy organizacji festiwalowych wydarzeń kulturalnych – przeglądów, koncertów, prezentacji i spotkań uczestników. Są obecni na scenie i za kulisami, pełniąc funkcję inspicjentów, asystentów reżysera, konferansjerów i animatorów. Odpowiadają za utrzymanie dobrego kontaktu między uczestnikami festiwalu a jego publicznością.

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób zdolnych do publicznych wystąpień, potrafiących się dobrze zaprezentować, oczytanych i zainteresowanych dziedzinami kultury takimi jak muzyka, taniec, teatr czy folklor.

APLIKUJ

Służba medialna
Współpraca z Członkiem Komendy Festiwalu ds. promocji

Członkowie tej grupy współtworzą materiały informacyjne i promocyjne dotyczące festiwalu, w tym: materiały wideo, notatki prasowe, krótkie informacje do zamieszczenie w Internecie. Współpracują przy obsłudze fanpage’u na Facebooku, kanału na YouTube.

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób kreatywnych, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami oraz zagadnieniami z zakresu reklamy i dziennikarstwa, umiejących współpracować w zespole.

APLIKUJ

Służba programowa na Miasteczku Festiwalowym
Współpraca z Zastępcą Komendanta Festiwalu ds. programowych

Członkowie tej grupy odpowiedzialni są za program Miasteczka Festiwalowego dla uczestników Festiwalu oraz dzieci i młodzieży z Kielc. Harcerze chcący zaangażować się w służbę programową przygotowują konspekt zajęć na jeden z poniższych tematów:
• Kultura i sztuka
• Historia i patriotyzm
• Polskie tradycje – tradycje regionów
• Skauting i harcerstwo
Do służby w tym obszarze poszukujemy osób kreatywnych, zainteresowanych prowadzeniem kreatywnych zajęć oraz pracą z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania: osoby zgłaszające się do służby programowej w Miasteczku Festiwalowym zobowiązane są do przesłania jednego konspektu zajęć.

APLIKUJ

Za pracę podczas festiwalu każdy członek IST może otrzymać od Chorągwi Kieleckiej ZHP nagrodę przekazywaną w formie waluty festiwalowej – wiatraczków. Chorągiew zobowiązuje się do wymiany wiatraczków na realne środki – dopłatę do harcerskiej akcji letniej danego harcerza.

Organizator zapewnia członkom IST pełne wyżywienie oraz nocleg w czasie trwania festiwalu. Do pracy w IST rekrutować się mogą członkowie ZHP.

Pełny regulamin IST wraz z załącznikami do pobrania dostępny jest poniżej:

Regulamin IST 2017
Zał. nr 1 do Regulaminu – Zgoda Komendanta Hufca
Zał. nr 2 do Regulaminu – Karta kwalifikacyjna
Zał. nr 3 do Regulaminu – Konspekt zajęć