Zofia Czechlewska – mgr sztuki, choreograf, tancerka-solistka, pedagog. W latach (1981-2011) tancerka solistka, wieloletnia asystentka kierownika baletu w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, od 2009-2011 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika baletu. W latach 2006-2011 pedagog tańców narodowych i ludowych przy Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie oraz w ramach całorocznych warsztatów odbywających się w Koszęcinie siedzibie Z.P i T „Śląsk” im. St. Hadyny. Obecnie choreograf i pedagog Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2009-2014 reżyser koncertów Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Katowicach. Założycielka Szkoły Tańców Polskich – http://www.zofiaczechlewska.pl/

Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami, między innymi ze: Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Kropelka w Katowicach (prowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi i młodzieżą będących w trudnej sytuacji materialnej i środowiskowej, opracowanie choreografii dla okazjonalnych programów artystycznych Stowarzyszenia), Filharmonią Śląską w Katowicach, Filharmonią Zabrzańską oraz Filharmonią Opolską z okazji programów sylwestrowych i noworocznych.
 
Jako pedagog realizuje spotkania warsztatowe z zakresu choreo-techniki twórczej dla grup odbiorców w zakresie polskich tańców narodowych w formie stylizowanej w oparciu o nowy wymiar i wyraz artystyczny. W ramach spotkań odbywają się zajęcia wprowadzające w formę, styl i charakter wykonawczy poszczególnych tańców. Strona techniczna oparta jest na inspiracjach folklorem polskim – bazuje na stylizowanej formie tańca polskiego z wyraźną tendencją poszukiwań nowych jakości ruchu, emocjonalnych uzewnętrznień  i wartości artystycznych. Program przygotowany jest w oparciu o zakres możliwości ruchowych, rozwojowych poszczególnych grup zaawansowania.
 
Zofia Czechlewska współpracowała z wieloma wybitnymi choreografami, między innymi z: Elwirą Kamińską, Hanną Chojnacką, Zofią Rudnicką, Romaną Agnel, Conradem Drzewieckim, Witoldem Borkowskim, Jurajem Kubanką, Władysławem Stefanikiem, Michałem Jarczykiem, Witoldem Gruzą, Henrykiem Konwińskim.
 
Chcesz rozwinąć swoje umiejętności pod okiem Zofii Czechlewskiej? Wciąż trwa nabór do 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: http://utn.pl/45-festiwal-harcerski-zgloszenia 
Więcej informacji na stronie http://wiatraczek.pl/pol