Pragniemy Wam zaprezentować nowego członka ekipy konsultantów Wiatraczka! Z ogromną radością informujemy, że z zespołami folklorystycznymi na 44. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu kultury Młodzieży Szkolnej 2017 będzie pracować Zofia Czechlewska​!

FOLKLOR

mgr sztuki Zofia Czechlewska

Choreograf, tancerka-solistka, pedagog. W latach (1981-2011) tancerka solistka, wieloletnia asystentka kierownika baletu w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, od 2009-2011 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika baletu. 

W latach 2006-2011 pedagog tańców narodowych i ludowych przy Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie oraz w ramach całorocznych warsztatów odbywających się w Koszęcinie siedzibie Z.P i T „Śląsk” im. St. Hadyny.

Obecnie choreograf i pedagog Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2009-2014 reżyser koncertów Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Katowicach.

Założycielka Szkoły Tańców Polskich – http://www.zofiaczechlewska.pl/

Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami, między innymi ze: Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Kropelka w Katowicach (prowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi i młodzieżą będących w trudnej sytuacji materialnej i środowiskowej, opracowanie choreografii dla okazjonalnych programów artystycznych Stowarzyszenia), Filharmonią Śląską w Katowicach, Filharmonią Zabrzańską oraz Filharmonią Opolską z okazji programów sylwestrowych i noworocznych.

Jako pedagog realizuje spotkania warsztatowe z zakresu choreo-techniki twórczej dla grup odbiorców w zakresie polskich tańców narodowych w formie stylizowanej w oparciu o nowy wymiar i wyraz artystyczny. W ramach spotkań odbywają się zajęcia wprowadzające w formę, styl i charakter wykonawczy poszczególnych tańców. Strona techniczna oparta jest na inspiracjach folklorem polskim – bazuje na stylizowanej formie tańca polskiego z wyraźną tendencją poszukiwań nowych jakości ruchu, emocjonalnych uzewnętrznień  i wartości artystycznych. Program przygotowany jest w oparciu o zakres możliwości ruchowych, rozwojowych poszczególnych grup zaawansowania.

Zofia Czechlewska jest absolwentką studiów II stopnia Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka  Chopina w Warszawie na kierunku Taniec w specjalności Choreografia i Teoria Tańca. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w specjalności Choreografia i Techniki Tańca.  Tam także ukończyła Studium Pedagogiczne.

W latach 1981-2011 tancerka-solistka, pedagog, choreograf oraz wieloletni asystent kierownika baletu w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, od 2009 – 2011 zastępca kierownika baletu. W 1985 roku złożyła egzamin weryfikacyjny dla zawodowych tancerzy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach 2006-2011, pedagog tańców narodowych i ludowych przy Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie oraz w ramach całorocznych warsztatów odbywających się w Koszęcinie siedzibie Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz kierownik artystyczny Letniej Szkoły Artystycznej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Zofia Czechlewska współpracowała z wieloma wybitnymi choreografami, między innymi z: Elwirą Kamińską, Hanną Chojnacką, Zofią Rudnicką, Romaną Agnel, Conradem Drzewieckim, Witoldem Borkowskim, Jurajem Kubanką, Władysławem Stefanikiem, Michałem Jarczykiem, Witoldem Gruzą, Henrykiem Konwińskim.

Za swoje osiągnięcia artystyczne została odznaczona:

  • „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta RP
  • „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury i Sztuki
  • Złotą Odznaką – Zasłużony dla województwa śląskiego
  • „Zasłużony dla rozwoju województwa częstochowskiego”– odznaką honorową