Regulamin Największy Zespół ROCKowy

Informacje ogólne:

 1. Organizator:

ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

tel. +48 41 344 65 55; www.wiatraczek.pl/nzr, e­‐mail: hq@mlodzirockujacy.pl

Pomysłodawcy:

Rafał i Krzysztof Pitula – Szkoła Muzyczna CASIO Kielce

Partnerzy:

 • Dom Kultury „Białogon” w Kielcach
 • United Records
 • DK-ART Cinematography
 • Szkoła Muzyczna Casio w Kielcach
 1. Termin:

19 lipca 2018 r.

 1. Miejsce imprezy:

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2018 – Rynek w Kielcach

 1. NZR – założenia

Główny cel akcji – Największy Zespół ROCKowy (NZR) – to wspólny muzyczny wykon utworu „WOLNOŚĆ” Chłopców z placu broni, którym upamiętnimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Utwór w aranżacji Rafała i Krzysztofa Pitulów oraz Dariusza Jurkowskiego, przygotowany wcześniej w formie nutowej oraz wideo – profesjonalny instruktaż nagrany w studio United Records.

NZR ma skupić grających na gitarach elektrycznych i akustycznych, basówkach, perkusjach oraz śpiewających na Rynku w Kielcach.

Zapraszamy do niej muzykujących z całej Polski po wcześniejszej rekrutacji (wiek nie gra roli!:))

 1. Cel:

Edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu gry na gitarze elektrycznej, basowej i perkusji, integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z profesjonalnymi artystami, propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Największy Zespół ROCKowego”, przyjmuje się nazwę skróconą: „NZR”.

 2. Oficjalnym źródłem informacji na temat NZR jest strona internetowa: www.wiatraczek.pl/nzr

 3. Program:

Program „NZR” składa się z dwóch części: prób i koncertu.

 1. Prowadzący akcję NZR:

a) Gitara elektryczna: Rafał Pitula.
b) Gitara basowa: Dariusz Jurkowski.
c) Perkusja: Krzysztof Pitula.

 1. Koncert:

  Koncert uczestników NZR odbędzie się 19 lipca 2018 r.  na Rynku w Kielcach.

  Koncert mają charakter otwarty (wstęp wolny).

  Harmonogram NZR:

  czwartek (19 lipca 2018)

  – rejestracja u organizatora, ustawienie instrumentu 16:00 – 17.00

  – próby do koncertu na Rynku – 17:00 – 18:30

  – koncert Największego Zespołu Rockowego na Rynku – 19:00 – 21:00

 2. Rekrutacja

  Przesłanie mailem „Zgłoszenia” wg schematu zamieszczonego na stronie NZR do dnia 16 lipca 2018.
  Zarejestrowanie się w biurze Organizatora najpóźniej o godzinie 17.00 w dniu rozpoczęcia imprezy.

  W okresie od 08.06.2018 r. będą ogólnodostępne nuty z aranżacją utworu „Wolność” na poszczególne instrumenty oraz materiał instruktażowy nagrany przez nas w studio.

  Akcja NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ ROCKOWY odbędzie się dnia 19.07.2018 na Rynku w Kielcach.

  O 16:00 rozpocznie się rejestracja uczestników akcji (wręczenie identyfikatorów upoważniających do wstępu na wydzieloną część Rynku).

  Od godz.17.00 odbywać się będą próby na Rynku (montowanie sprzętu i instrumentów w sektorach, dźwięk, zgrywanie sekcji rytmicznej, gitar/elektr. z akust./potem całości). Planowany koniec próby to godzina 18.30.

  Finał akcji to godz. 19.00

  Na piętnaście minut przed oficjalnym wykonem piosenki „Wolność” przez NZR oczekujemy wszystkich uczestników w swoich, wcześniej ustalonych sektorach.

  Wymagania sprzętowe :

  PERKUSIŚCI: dywanik pod instrument, plandeka zabezpieczająca instrument przed słońcem i deszczem, zestaw perkusyjny w skład którego wchodzą: werbel, bęben basowy, tom ( 10” lub 12”) oraz floor tom (14” lub 16” ). Talerze: hihat, crash oraz ride.

  Ważne – prosimy o nie przywożenie większej ilości instrumentów, ponieważ partia perkusji jest zaaranżowana właśnie na te instrumenty.

  BASIŚCI zabierają plandekę zabezpieczającą wzmacniacz i instrument przed słońcem i deszczem, mały piec, instrument i kabel jack-jack

  GITARZYŚCI ELEKTRYCZNI zabierają plandekę zabezpieczającą wzmacniacz i instrument przed słońcem i deszczem, własny wzmacniacz typu „combo” (dowolny typu tranzystor lub lampa), gitarę i kabel jack-jack.

  GITARZYŚCI AKUSTYCZNI, grają bez nagłośnienia

  WOKALIŚCI przybywają z własnym instrumentem 🙂 Nauczeni tekstu na pamięć !!!

  WSZYSCY uczą się utworu i zabierają super nastrój:))

 3. Szczegółowe informacje logistyczne zostaną podane do dnia 30 czerwca 2018 r.

 4. Postanowienia końcowe:

  1. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
  2. Organizator za dodatkową opłatą zapewnia noclegi i wyżywienie dla osób przyjezdnych.
  3. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.
  4. Zgłoszenie do udziału w NZR jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  5. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika NZR
  6. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w NZR.
  7. Uczestnicy NZR wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 14.8 regulaminu.
  8. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 14.7 obejmuje następujące pola eksploatacji:
   1. utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
   2. utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
   3. zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
   4. wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono
   5. rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
   6. umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej NZR;
   7. publiczne odtworzenie;
   8. wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, a w szczególności w dziele zależnym.
  9. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
  10. Akcja z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołana.

Organizator „NZR”

Organizator:

ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

Tel. +48 41 344 65 55; www.wiatraczek.pl/nzr, e-­‐mail: hq@mlodzirockujacy.pl

Zgłoś się!

Wróć do NZR – Strona główna