Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego im. Stefana Żeromskiego składa serdecznie podziękowania za wszelką pomoc udzieloną podczas organizacji 44.  Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2017.

Dzięki Państwa zaangażowaniu nasi goście z Polski i zagranicy spędzili w Kielcach niezwykłe chwile wypełnione pracą i mądrą zabawą, jednocześnie poznając świętokrzyską ziemię.

Uczestnicy Festiwalu wyjeżdżają z Kielc z nowymi umiejętnościami i wspaniałymi wspomnieniami. Chcą wrócić tu za rok. Dziękujemy, że mogliśmy się do tego wspólnie przyczynić!

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo współpracować z nami podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, mając swój udział w ważnym dziele kształtowania kolejnych pokoleń mądrych oraz wrażliwych obywateli Polski i Europy.

Wsparli nas:

Grantodawcy:

Miasto Kielce
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewoda Świętokrzyski
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy Merytoryczni:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
Kieleckie Centrum Kultury
Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach
Politechnika Świętokrzyska
Zespół Szkół Elektrycznych im. Ryszarda Kaczorowskiego
Dom Środowisk Twórczych „Pałac T. Zielińskiego”
Centrum Muzyczne VANAX

Partnerzy:

Geopark Kielce
Miejski Zarząd Dróg
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach
Legion CK Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
Rita MB Mercedes-Benz
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Kielcach
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Muzeum Narodowe w Kielcach
TropemPrzygody.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wzgórze Zamkowe w Kielcach
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
Institute of Design Kielce
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
Muzeum Historii Kielc
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach
Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków w Kielcach
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Sponsorzy:

Centrum Muzyczne VANAX
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 
Supon Sp. z o.o. w Kielcach
Muszkieter
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły”
CK Tonery
Studio Reklamy „Neomedia”
Sklep Mundurowy „Kumoro”
Drukarnia Cyfrowa „Compus”
Pod Telegrafem S.A.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce

Dziękujemy i niech się kręci!