44. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Wiatraczek”

ZGŁOŚ SIĘ!

ORGANIZATOR

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

NIP 657-038-65-25; KRS 0000281349

tel. + 48 41 344 65 55

www.kielecka.zhp.pl; biuro@kielecka.zhp.pl

KONTAKT Z BIUREM FESTIWALU

Przed Festiwalem:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

Podczas Festiwalu:

Biuro Organizatora

Internat Zespołu Szkół Elektrycznych

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 20, 25-314 Kielce

WAŻNE LINKI

www.wiatraczek.pl

biuro@wiatraczek.pl 

www.facebook.com/HFKMS

foto.wiatraczek.pl                 

film.wiatraczek.pl

TERMIN I MIEJSCE

Kielce, 13-23 lipca 2017 roku

DLA KOGO JEST FESTIWAL?

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego.

KATEGORIE ARTYSTYCZNE FESTIWALU

MUZYKA

 • Soliści
 • zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne
 • zespoły instrumentalne od orkiestry do duetu
 • Inne formy muzyczne, w tym chóry

TANIEC

 • zespoły tańca współczesnego (jazz, modern)
 • zespoły tańca rewiowego
 • zespoły piosenki i tańca
 • inscenizacje i miniatury taneczne
 • zespoły tańca nowoczesnego (disco-dance, hip hop, rap)
 • inne formy taneczne (cheerleaderki, zespoły akrobatyczne, mażoretki,

zespoły tańca towarzyskiego, teatr tańca i inne)

FOLKLOR

 • zespoły prezentujące folklor polski (zespoły regionalne, pieśni i tańca,

śpiewacze, kapele ludowe i soliści)

 • zespoły prezentujące folklor innych narodów i państw

(zespoły regionalne, pieśni i tańca, śpiewacze, kapele ludowe i soliści)

ORKIESTRY DĘTE

 • polskie młodzieżowe orkiestry dęte
 • zagraniczne młodzieżowe orkiestry dęte

TEATR

 • grupy teatralne dziecięce (do 13 lat)
 • grupy teatralne młodzieżowe (14-25 lat)

Program Festiwalu

Koncerty

 • Koncert „Gospodarze-Gościom” na głównej scenie Kielc – w Amfiteatrze “Kadzielnia”. Jest to koncert powitalny, na którym swoje umiejętności prezentują młodzi artyści z regionu świętokrzyskiego i zaproszeni goście.
 • Koncerty na scenie na Rynku w Kielcach.
 • Koncert Galowy Laureatów w Amfiteatrze “Kadzielnia”. W trakcie koncertu wręczane są festiwalowe statuetki – Jodły. W ramach koncertu wystąpią uczestnicy Festiwalu. Wydarzenie będzie rejestrowane i transmitowane w telewizji ogólnopolskiej.

Przeglądy konkursowe

Właśnie w ich trakcie młodzi artyści rywalizują o zdobycie festiwalowych statuetek – Jodeł: złotych, srebrnych i brązowych.

Warsztaty artystyczne

Prowadzone przez doświadczonych i uznanych artystów-pedagogów oraz twórców kultury. Warsztaty obejmują wszystkie kategorie festiwalowe: taniec, muzykę, teatr oraz folklor.

Młodzi Dobrze Rockujący

Akcja skierowana do młodych muzyków rockowych, chcących sprawdzić swoje umiejętności – biorąc udział w przeglądach kapel rockowych – oraz podzielić się swoją muzyką z mieszkańcami naszego miasta podczas koncertów na kieleckim Rynku.

Największy Zespół Rockowy – wspólne muzyczne wykonanie wybranego utworu. Uczestnicy otrzymają instruktaże w formie nut oraz nagrań wideo – profesjonalnie nagrany instruktaż.

Młody Film

Konkurs filmowy adresowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest stworzenie 2-minutowego filmu zgodnie z tematem przewodnim podanym przez Organizatora. Prezentacja prac konkursowych, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się podczas Festiwalu.

Festiwalowe Biuro Turystyczne

Dla podmiotów artystycznych zainteresowanych zwiedzaniem województwa świętokrzyskiego oraz dalszych i bliższych miejsc naszego kraju, przygotowana została oferta Festiwalowego Biura Turystycznego.

Korzystanie z oferty Festiwalowego Biura Turystycznego będzie możliwe wyłącznie w terminie jego działania, tj. 10-13.07.2017 r. oraz 23-25.07.2017 r.  

Uczestnicy wycieczek będą mogli skorzystać z noclegu oraz wyżywienia w obiektach zarezerwowanych na 44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017.

Miasteczko Festiwalowe

Na terenach zielonych należących do Politechniki Świętokrzyskiej powstanie Miasteczko Festiwalowe, czyli miejsce spotkań i animacji czasu wolnego uczestników Festiwalu.

Nagrody

Nagrodami Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej są Złote, Srebrne i Brązowe Jodły, nagrody finansowe oraz rzeczowe. Pula nagród wynosi 30.000 złotych.

Zakwaterowanie

Organizator zapewnia:

 • zakwaterowanie oraz 3 posiłki dziennie
 • udział w prezentacjach artystycznych
 • konsultacje z jurorami Festiwalu
 • udział w warsztatach artystycznych
 • udział w przeglądach konkursowych
 • wyprawkę uczestnika
 • animację czasu wolnego

Uczestnicy i instruktorzy biorący udział w Festiwalu zostaną zakwaterowani w domach studenta oraz internatach szkolnych na terenie Miasta Kielce.

Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w Festiwalu są:

 • Etap I – zalogowanie się na stronie wiatraczek.pl oraz uzupełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego
 • Etap II – uzupełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej na adres biuro@wiatraczek.pl do 10 kwietnia 2017 roku
 • Kwalifikacja uczestników zostanie dokonana do dnia 20 kwietnia 2017 roku. Zainteresowanych powiadomimy e-mailowo (lub pisemnie) o podjętej decyzji. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o dopuszczeniu do udziału solistów i zespołów zgłoszonych po regulaminowym terminie.
 • Etap III – dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 • Etap IV – przesłanie wymaganych dokumentów uczestników oraz kadry

Ramowy program Festiwalu

13.07. Dzień transferowy (zakwaterowanie)

23.07. Dzień transferowy (wykwaterowanie)

Koncerty na Rynku w Kielcach

14.07. Korowód i koncert na Rynku

15.07. Koncert „Zakręceni na Kielce”

16.07. Koncert Międzypokoleniowy

17.07. Koncert „Zakręceni na Kielce”

18.07. Koncert Piosenki Harcerskiej

19.07. Koncert „Zakręceni na Kielce”

20-21.07. Koncerty „Młodzi Dobrze Rockujący”

Koncerty w Amfiteatrze „Kadzielnia”

16.07. Koncert „Gospodarze-Gościom”

22.07. Koncert Galowy Laureatów

Przeglądy konkursowe

13.07. Próby do przeglądów konkursowych

14.07. Próby i przeglądy konkursowe zespołów folklorystycznych i zespołów muzycznych

15.07. Próby i przeglądy solistów oraz zespołów tanecznych

Warsztaty Artystyczne

15-20.07 Warsztaty artystyczne

Próby do Koncertu Galowego Laureatów

20-21.07. Próby do Koncertu Galowego Laureatów

Wydarzenia towarzyszące

14.07. Korowód festiwalowy

13.07. Inauguracja Miasteczka Festiwalowego

10-13.07. Festiwalowe Biuro Turystyczne

19.07. Gala konkursu filmowego „Młody Film”

20-21.07.  Przeglądy kapel rockowych w ramach „Młodych Dobrze Rockujących”

23-25.07. Festiwalowe Biuro Turystyczne

 

Regulamin 44. MHFKMS Muzyka

Regulamin 44. MHFKMS Taniec

Regulamin 44. MHFKMS Teatr

Regulamin 44. MHFKMS Folklor

Regulamin 44. MHFKMS Orkiestry Dęte

Jak się zgłosić na Festiwal?

Harmonogram Festiwalu

ZGŁOŚ SIĘ!