11-21 LIPCA 2019
KIELCE

Wydarzenia

14 lipca 20:00
Koncert Gospodarze – Gościom

Koncertem Gospodarze-Gościom Festiwal wita się z miastem oraz uczestnikami. Wezmą w nim udział młodzi artyści z terenu województwa świętokrzyskiego. Koncert stanowi podsumowanie artystycznych przeglądów, w których udział brali młodzi artyści ziemi kieleckiej. Jest to jednocześnie prezentacja najlepszych zespołów artystycznych regionu.

Miejsce: Amfiteatr Kadzielnia, godz. 20.00

SPONSORZY I PARTNERZY

Polska
Chorągiew Kielecka ZHP