43. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej odbył się w Kielcach w dniach 10-24 lipca 2016 roku. Jest to wydarzenie, którego głównym celem jest prowadzenie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, – bezpośrednich odbiorców działań festiwalu. W drugiej kolejności zależy nam na promowaniu twórczego podejścia do kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży, będących widzami festiwalu. Dla wszystkich widzów festiwal może stanowić formę rozrywki – co również jest celem organizatorów, choć nie nadrzędnym. Festiwal jest wydarzeniem niejednorodnym – z roku na rok oprócz podstawowego programu, którego podstawą są dwutygodniowe warsztaty artystyczne, prezentacja zdobytych umiejętności oraz współzawodnictwo festiwalowe, przybywa wydarzeń towarzyszących. Opowiadają one potrzebom współczesnego odbiorcy, spełniając jednocześnie wyżej wymienione cele, stojące przed festiwalem już od ponad 40 lat. Mają także bardzo ważne zadanie integracji uczestników wydarzenia z mieszkańcami Kielc.

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej wzięło udział 842 uczestników, w tym 667 uczestników z Polski oraz 175 z zagranicy (Armenia, Kanada, Stany Zjednoczone, Ukraina), którzy mieszkali w pięciu obozach zlokalizowanych na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej oraz w Internacie Zespole Szkół Elektrycznych. ). Najdłuższa pokonana na festiwal trasa (z Chicago) ma ponad 7,5 tysiąca kilometrów! Młodzi artyści brali udział w warsztatach artystycznych, rywalizacji festiwalowej (o Złotą, Srebrną i Brązową Jodłę). Festiwal trwał dwa tygodnie (10 – 24 lipca 2016 r.). Przy Festiwalu pracowało 13 konsultantów artystycznych, 20 osób stałej kadry oraz 25 harcerzy ZHP Chorągwi Kieleckiej, którzy stanowili IST (International Service Team) odpowiedzialne za prowadzenie Miasteczka Festiwalowego. Odbywające się w ramach Festiwalu 2 koncerty plenerowe na Kadzielni obserwowało około 8000 osób. Podczas 11 koncertów na kieleckim Rynku widziało nas do 18500 widzów. Łącznie festiwalowe wydarzenia obserwowało na żywo około 26500 osób.

Jak wyglądał festiwal dzień po dniu możecie zobaczyć na naszym koncie na portalu Flickr https://www.flickr.com/photos/wiatraczek/albums

Kolejna edycja już za rok! Bądźcie z nami na 44. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017!