Tegoroczny Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej wyróżnia się na tle poprzednich Festiwali jedną rzeczą – krótszym terminem. Wiele godzin spędziliśmy na układaniu programu, wszak niemałym wyzwaniem jest zmieszczenie 2 tygodni w 10 dniach programowych. Ta trudna sztuka dała się i z satysfakcję prezentujemy Wam nasze plany na 44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 2017.

Przeglądy Konkursowe

13-15 lipca

W trakcie tegorocznego Wiatraczka zrealizowane zostaną 2 dni przeglądów poprzedzone 1 dniem prób. W czasie przeglądów zespoły i soliści zaprezentują zgłoszone prezentacje artystyczne. Oceny dokonują zaangażowani Konsultanci Artystyczni, którzy w kolejnych dniach Festiwalu prowadzą Warsztaty Artystyczne. Nagrodami przyznawanymi w czasie przeglądów są Jodły – Złote, Srebrne i Brązowe – dla każdej kategorii artystycznej i grupy wiekowej. Festiwalowe trofea wręczane są laureatom podczas Koncertu Galowego Laureatów w Amfiteatrze „Kadzielnia”.

Przeglądy konkursowe zostaną zorganizowane przy współpracy z instytucjami kultury działającymi na terenie Kielc – Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Kieleckim Centrum Kultury.

Warsztaty Artystyczne

15-20 lipca

W programie Festiwalu przewidziano 6 dni warsztatowych. Zajęcia prowadzić będą zaangażowani Konsultanci Artystyczni w kategoriach: taniec, muzyka, folklor. W trakcie warsztatów realizowany będzie autorski program konsultantów, oparty w części na pracy nad repertuarem zespołów, ale w większości na nauce nowych treści. Jednocześnie w trakcie warsztatów będą trwały przygotowania do realizacji Koncertu Galowego Laureatów. Warsztaty artystyczne zostaną zorganizowane przy współpracy z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi działającymi na terenie Kielc.

Koncerty w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach

Stałym i nieodzownym elementem Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu kultury Młodzieży Szkolnej jest organizacja dwóch wielkich widowisk artystycznych w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach:

Koncert „Gospodarze-Gościom”

16 lipca

Koncert otwierający Festiwal Harcerski. Jego organizacja poprzedzona jest miesiącami przygotowań dziecięcych i młodzieżowych podmiotów artystycznych działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Zespoły artystyczne spotykają się w Kielcach na 2-dni wspólnych prób w czasie których ćwiczą wspólne układy i poszczególne etapy przebiegu koncertu.

Koncert „Gospodarze-Gościom” jest powitaniem przyjeżdzających do Kielc uczestników przez zespoły naszego regionu, które w ten sposób upowszechniają i promują kulturę województwa świętokrzyskiego.

Koncert Galowy Laureatów

22 lipca

Koncert finałowy Festiwalu w którym udział biorą laureaci Przeglądów Konkursowych. Wydarzeniem otwierającym Koncert Galowy Laureatów jest wręczenie festiwalowych nagród – Jodeł Złotych, Srebrnych i Brązowych. Sam występ w Koncercie Galowym Laureatów uważany jest przez uczestników za ogromny prestiż i nagrodę za festiwalowe dokonania. Scenariusz Koncertu tworzony jest w czasie Festiwalu i oparty jest na prezentacjach artystycznych uczestników. Realizacja Koncertu Galowego Laureatów poprzedzona jest 2-dniami wspólnych w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach.

Koncert zostanie zrealizowany w Amfiteatrze „Kadzielnia” dla 5000 osób – publiczności z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie zostanie zarejestrowane – powstanie materiał który następnie zostanie wyemitowany w telewizji ogólnopolskiej.

Koncerty na Rynku w Kielcach

14-21 lipca

W programie Festiwalu zaplanowano organizację 8 koncertów – form prezentacji artystycznej uczestników. Koncerty na Rynku to dla uczestników możliwość dzielenia się swoim dorobkiem artystycznym z publicznością, także nauka artystycznego rzemiosła: zachowania się na scenie, obycie się z sytuacją sceniczną; prezentacje w ścisły sposób łączą się z warsztatami, które do prezentacji przygotowują, są zwieńczeniem pracy, jaką uczestnik wykonuje zarówno na Festiwalu, jak i w swoim środowisku – ognisku muzycznym, lokalnym domu kultury. W trakcie tegorocznego Festiwalu odbędą się następujące koncerty:

Koncerty „Zakręceni na Kielce” – 15, 17, 19 lipca

Koncert Międzypokoleniowy – 16 lipca

Koncerty Piosenki Harcerskiej – 18 lipca

Koncerty „Młodzi Dobrze Rockujący” – 20-21 lipca

Koncert „Świat Folkloru” – 14 lipca

Wydarzenia Towarzyszące

Obok głównych działań zaplanowano także wydarzenia dodatkowe – urozmaicające program Festiwalu.

Korowód Festiwalowy

14 lipca

Korowód jest stałym, ważnym wydarzeniem Festiwalu Harcerskiego. W ten sposób uczestnicy witają Kielce i w barwnym przemarszu prezentują się mieszkańcom miasta. Korowód jest też świetną okazją na promowanie swojej miejscowości i regionu. Zachęcamy do zabrania flag i transparentów.

Młodzi Dobrze Rockujący

20-21 lipca

Akcja skierowana do młodych muzyków rockowych, chcących sprawdzić swoje umiejętności – biorąc udział w przeglądach kapel rockowych – oraz podzielić się swoją muzyką z mieszkańcami naszego miasta podczas koncertów na kieleckim Rynku. Największy Zespół Rockowy – wspólne muzyczne wykonanie wybranego utworu. Uczestnicy otrzymają instruktaże w formie nut oraz nagrań wideo – profesjonalnie nagrany instruktaż.

Więcej informacji na… http://mlodzirockujacy.pl

Festiwalowe Biuro Turystyczne

10-13 lipca oraz 23-25 lipca

Dla podmiotów artystycznych zainteresowanych zwiedzaniem województwa świętokrzyskiego oraz dalszych i bliższych miejsc naszego kraju, przygotowana została oferta Festiwalowego Biura Turystycznego. Korzystanie z oferty Festiwalowego Biura Turystycznego będzie możliwe wyłącznie w terminie jego działania, tj. 10-13 lipca oraz 23-25 lipca Uczestnicy wycieczek będą mogli skorzystać z noclegu oraz wyżywienia w obiektach zarezer­wowanych na 44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017.

Więcej informacji na… http://turystyczne.kielecka.zhp.pl

Młody Film

Konkurs filmowy adresowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest stworzenie 2-minutowe­go filmu zgodnie z tematem przewodnim podanym przez Organizatora. Prezentacja prac kon­kursowych, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się podczas Festiwalu.

Gala konkursu „Młody Film” – 19 lipca

Więcej informacji na… http://mlodyfilm.kielecka.zhp.pl

Miasteczko Festiwalowe

Miasteczko Festiwalowe będzie funkcjonowało przez cały Festiwal. Jest to miejsce spotkań uczestników Festiwalu oraz animacji czasu wolnego. Za program odpowiedzialni są młodzi instruktorzy Chorągwi Kieleckiej. Na Miasteczku swoje zajęcia przeprowadzą także zaproszone instytucje.

Miasteczko Powstanie na terenach zielonych należących do Partnera Merytorycznego Festiwalu – Politechniki Świętokrzyskiej.